Krajiny sveta - cestovateľský sprievodca
informácie a rady pre cestovateľov
krajina, jej obyvateľstvo, história ...
možnosti dovolenky
turistické zaujímavosti a atrakcie
špecializované cestovné kancelárie
Krajiny sveta na mape
Potrebuješ upgradovať tvoj Flash Player

voľne stiahnuteľný softwér na adrese
get.adobe.com/flashplayer/
Turkménskofotogaléria Turkménsko Ašchabad
 
Oficiálny názov: Turkménska republika
Správne členenie: 5 oblastí
Politický systém:prezidentská republika
Hlavné mesto:Ašchabad
Rozloha v km2:488 100
Obyvateľstvo:5 100 000 (hustota 10 os. / km2)
Jazyk:turkménština, ruština
Mena:turkménsky manat ( 1€ -> cca 7060 TMM )
Lokalita:Kajiny sveta - Ázia
Časové pásmo: Z + 5:00h
Susedia:Afganistan, Irán, Kazachstan, Uzbekistan
 
 
Organizov. zájazdy: áno
Vycestovanie: cestovný pas, vízum
Pozri tiež: Turkménsko
 dovolenka Turkménsko
 • hotely Turkménsko
 • doprava Turkménsko
 • letenky Turkménsko
 • cestovné kancelárie Turkménsko
 • lastminute Turkménsko
 
NAJPOPULÁRNEJŠIE KRAJINY SVETA - TOP 15:
 
Bulharsko, Česko, Egypt, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Kuba, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Thajsko, Turecko
 
reklamný priestor

TURKMÉNSKO

Po rozpade Sovietskeho zväzu sa krajina vydala na cestu samostatnosti s pretrvávajúcimi dobrými vzťahmi k Rusku. Nový prezident zaviedol v tomto púštnom štáte pri Kaspickom mori kult osobnosti a dvojité občianstvo.

Územie, ktoré patrí púštnemu štátu Turkménsko, bolo kočovnými národmi osídlené už v staroveku, pretože malo významnú polohu na karavánových cestách smerujúcich z Ázie do Európy. V 4. st. p.n.l. porobili toto územie vojská Alexandra Veľkého a ďalších 500 rokov na ňom existovala Parthská ríša. V 7. st. ho ovládli Arabi a v 11. st. patrilo k Tamerlanovej ríši. Islamizáciu územia sprevádzala výstavba mnohých mešít, minaretov a medries, ktoré sú dodnes ozdobou tamojších miest. V polovici 19. storočia bola krajina pripojená k cárskemu Rusku a roku 1924 bola včlenená do Sovietskeho zväzu ako Turkménska sovietska socialistická republika. Uchovala si však vlastný jazyk a náboženstvo.

Obyvatelia, Turkméni

Etnickí Turkméni predstavujú dnes viac ako 73% obyvateľov štátu, Rusi necelých 10%. Do roku 1928 sa v krajine užívalo arabské písmo, krátky čas latinka a do roku 1940 bola v školách zavedená azbuka. Nezávislosť na Sovietskom zväze získala Turkménska republika 67 rokov po svojom založení, v roku 1991. Aj po vyhlásení nezávislosti udržuje Turkménsko dobré vzťahy s Ruskom, ktoré má na jeho území niekoľko vojenských základní a armádu. Zmluva o dvojitom občianstve, ktorá bola s Ruskom podpísaná roku 1993, zaisťuje všetkým 400.000 Rusom, žijúcim na území Turkménska, ako ruské tak aj turkménske občianstvo.

Po vyhlásení nezávislosti zostala pri moci komunistická strana, aj keď pod novým menom Demokratická strana Turkménska. Roku 1992 bola v krajine prijatá nová ústava, ktorá potvrdzuje kult prezidenta Saparmurada Nijazova. Poslanci parlamentu ho potvrdili vo funkcii doživotne, takže roku 1994 boli prezidentské voľby plánované na rok 1997 zrušené.

Prírodné podmienky krajiny

Vnútrozemské Turkménsko bývalo štvrtou najväčšou sovietskou republikou. Jeho rozloha dosahuje 488.100 km2. Počtom obyvateľov bolo však až jedenáste. Väčšina Turkménov sídli v zavlažovaných oázach. Takmer štyri pätiny štátu pokrýva prevažne piesočná púšť Karakum, čo v preklade znamená čierne piesky. Vznikla na rozsiahlej rovine Strednej Ázie z náplavov rieky Amudarje a ďalších riečnych tokov, ktoré stekajú z hôr. Piesočné presypy sú na mnohých miestach pohyblivé a zbavené vegetácie, ktorú vypásajú stáda oviec a tak ohrozujú aj posledné zvyšky vegetácie a úrodných pôd v oázach a pozdĺž riek. Na tejto rovinatej púšti je rad šottov (zníženiny), v ktorých sa nachádzajú slané jazerá, ktoré cez leto vysychajú. Púšť siaha až k západným hraniciam štátu k brehom Kaspického mora.

Zaujímavým prírodným úkazom je zátoka Garabogaz na juhozápade krajiny, spojená s Kaspickým morom nízkym prielivom. Prudkému odparovaniu vody v tejto plytkej zátoke sa prítok kaspickej vody nestačil vyrovnať a preto hladina ležala v zátoke Garabogaz o 4 m nižšie ako v Kaspickom mori. Tak vznikaol ojedinelý „morský“ vodopád, jediný svojho druhu na svete. V súčasnosti však hladina Kaspického mora poklesla asi o dva metre a zátoka Garabogaz stratila s morom spojenie. Ležia v nej obrovské zásoby minerálov ako sulfát sodíka, jód a Glauberova soľ, ktoré sa ťažia a spracovávajú na export.

Na Kaspickej nížine pokrytej mnohými slaniskami sa však dvíhajú aj kopulovité vyvýšeniny s obsahom solí, ropy a zemného plynu. Zvlášť veľké zásoby ropy sú na poloostrove Čeleken, ktorý vybieha do Kaspického mora a uzatvára Turkménbašský záliv, v ktorého pobrežných vodách sú ďalšie zásoby ropy a zemného plynu.

Púštne Turkménsko je na väčšine územia celkom bez vody. Životodárna rieka Amudarja preteká pri severovýchodnej hranici v dĺžke okolo 1.000 km a pozdĺž jej brehov je sústredená veľká časť obyvateľstva, ktoré sa zaoberá poľnohospodárstvom, najmä pestovaním bavlníka, ovocia a zeleniny a chovom priadky morušovej. Počas sovietskej éry bol od Amudarje smerom na západ prekopaný 840 km dlhý Karakumský prieplav, ktorý spája niekoľko púštnych oáz - Murgabskú, Tendženskú a Ašchabádsku. Tam sa nachádza aj hlavné mesto Ašchabad. Na západe je Karakumský prieplav napojený na rieku Atrek, ktorá vteká do Kaspického mora.

Najdlhšie pohorie Turkménska je 600 km dlhý Kopetdag na južných hraniciach s Iránom. Je to suché púštne pohorie s výškami do 3.000 m, hlboko rozčlenené krátkymi riekami. Územie je seizmicky veľmi nekľudné a časté zemetrasenia ohrozujú celú oblasť vrátane podhorskej Ašchabadskej oázy. Pri veľkom zemetrasení roku 1948 bol Ašchabad úplne zničený. V Kopetdagu sú aj veľké ložiská barytu.

Podnebie je na celom území výrazne kontinentálne, púštne, s horúcimi letami okolo 50 °C a chladnými zimami spriemerom -6 °C. Krajina má púštny charakter a tomu odpovedá aj typ pôd. V okrajových oblastiach púšte a na svahoch hôr je tradičné pastierstvo s chovom oviec a kôz a jednohrbých tiav.

Hospodárstvo

Hospodárstvo krajiny sa opiera ako o poľnohospodárstvo tak o ťažbu a spracovanie prírodného bohatstva. Produkuje predovšetkým bavlnu, vlnu a hodváb. Turkménsko je sebestačné v zásobovaní ovocím, zeleninou, mliečnymi výrobkami a mäsom. Dovoz ostatných potravín hradí z produkcie a exportu ropy a zemného plynu. Rozvinutý je aj chemický priemysel, ktorý spracováva ropu, zemný plyn a soli, síru, bróm a jód. K tradičným odvetviam patrí výroba skla v Ašchabade, po celom území je rozšírené tkanie kobercov, spracovanie koží a kožušín karakulských oviec.

Po vyhlásení nezávislosti došlo v krajine k výraznému hospodárskemu poklesu, ale postupný prechod k tržnému hospodárstvu tento trend zvrátil. Turkménsko sa snaží uvoľniť svoje tesné vzťahy s bývalými sovietskymi republikami a rozvíja vzťahy s Iránom a Tureckom, v poslednom čase aj s Európskou úniou. Aj Spojené štáty mu udelili doložku najvyšších výhod. Vláda obmedzila kontrolu ťažby ropy a zemného plynu a snaží sa prilákať do týchto odvetví západné investície.

Sovietsky zväz - ZSSR


Po októbrovej revolúcii r. 1917 bol v Rusku zvrhnutý cársky režim a boľševikmi sformovaný nový štátny útvar, ktorý tvorilo v hlavnom období existovania až 15 zväzových republík. Zväz sovietskych socialistických republík, ako už samotný názov naznačuje, vznikol a fungoval na základoch socialistických ideálov, ktoré sa v reálnom aplikovaní ukázali ako utopistické a nefunkčné. Celá 1/6 sveta, ktorá sa ocitla priamo v tomto štátnom zoskupení ako aj množstvo ďalších krajín do ktorých bol socializmus rozšírený či dobrovolne, alebo násilím, dosiahli v priebehu niekoľkých desaťročí morálny a ekonomický kolaps.

Existencia dvoch ideovo nepriateľskych táborov - na jednej strane socializmu reprezentovaného Sovietskym zväzom a kapitalizmu na čele so Spojenými štátmi - spôsobovala obom táborom obrovské plytvanie a straty. Pretekom v zbrojení boli v tábore socializmu obetované takmer všetky možnosti spoločenského napredovania. V roku 1985 prevzal vyčerpanú a krachujúcu svetovú veľmoc triezvo zmýšľajúci Michail Gorbačov, ktorý Sovietsky zväz rozviazal a diplomatickým spôsobom rozpustil. Oficiálnym koncom ZSSR bol dátum 31.12.1991.

Bývalé krajiny ZSSR - 15 zväzových republík:

Zväzová republika Hlavné mesto Vstup Ukončenie Nástupnícka krajina
         
• Arménska SSR Jerevan 05.12.1936 23.09.1991 Arménsko
• Azerbajdžanská SSR Baku 05.12.1936 30.08.1991 Azerbajdžan
• Bieloruská SSR Minsk 30.12.1922 26.12.1991 Bielorusko
• Estónska SSR Tallinn 06.08.1940 06.09.1991 Estónsko
• Gruzínska SSR Tbilisi 05.12.1936 26.12.1991 Gruzínsko
• Kazašská SSR Alma-Ata 05.12.1936 16.12.1991 Kazachstan
• Kirgizská SSR Frunze 05.12.1936 31.08.1991 Kirgizsko
• Litovská SSR Vilnius 03.08.1940 06.09.1991 Litva
• Lotyšská SSR Riga 03.08.1940 06.09.1991 Lotyšsko
• Moldavská SSR Kišinev 02.08.1940 27.08.1991 Moldavsko
• Ruská SFSR Moskva 30.12.1922 26.12.1991 Rusko
• Tadžická SSR Dušanbe 05.12.1929 26.12.1991 Tadžikistan
• Turkménska SSR Ašchabad 27.10.1924 27.10.1991 Turkménsko
• Ukrajinská SSR Kyjev 30.12.1922 10.12.1991 Ukrajina
• Uzbecká SSR Taškent 27.10.1924 31.08.1991 Uzbekistan

Copyright © 2010−2011, Svet-dovoleniek, travel agency