Krajiny sveta - cestovateľský sprievodca
informácie a rady pre cestovateľov
krajina, jej obyvateľstvo, história ...
možnosti dovolenky
turistické zaujímavosti a atrakcie
špecializované cestovné kancelárie
Krajiny sveta na mape
klikacia mapa sveta - výber dovolenky
Maďarsko Budapešťfotogaléria Maďarsko
 
Oficiálny názov: Maďarská republika
Správne členenie: 19 žúp a 22 miest
Politický systém:republika
Hlavné mesto:Budapešť
Rozloha v km2:93 033
Obyvateľstvo:10 200 000 (hustota 110 os. / km2)
Jazyk:maďarčina
Mena:forint ( 1€ -> cca 270 HUF )
Lokalita:Kajiny sveta - Európa
Časové pásmo: Z + 1:00h
Susedia:Chorvátsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina
 
 
Organizov. zájazdy: áno
Vycestovanie: cestovný pas alebo občiansky preukaz
Pozri tiež: Maďarsko
 dovolenka Maďarsko
 • hotely Maďarsko
 • doprava Maďarsko
 • letenky Maďarsko
 • cestovné kancelárie Maďarsko
 • lastminute Maďarsko
 
NAJPOPULÁRNEJŠIE KRAJINY SVETA - TOP 15:
 
Bulharsko, Česko, Egypt, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Kuba, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Thajsko, Turecko
 
reklamný priestor

MAĎARSKO

Maďarsko sa ako prvý štát bývalého východného bloku vydalo cestou demokracie.

V Karpatskej kotline v srdci Európy žijú medzi germánskymi a slovanskými národmi ľudia ugrofínskeho pôvodu, ktorí si po tisíc rokov uchovali svoju jedinečnú kultúru a folklór. V stredoveku, kedy bolo územie Maďarska podstatne väčšie, a až do 20.storočia, kedy bolo súčasťou Rakúsko-Uhorska, mala krajina v oblasti výrazný politický vplyv. Po 1. svetovej vojne sa však jej rozloha podstatne zmenšila. Na prvých stránkach svetovej tlače sa Maďarsko ocitlo opäť roku 1956, kedy sa vzbúrilo proti sovietskej nadvláde, a roku 1989, keď sa po rozpade východného bloku vydalo na cestu k demokracii.

Malebná krajina

Aj keď Maďarsko tvorí necelé jedno percento európskeho územia, je krajinou s rozmanitými krajinnými typmi. Prevážnu časť tvoria nížiny. Najväčšia (45 000 km2) je Veľká uhorská nížina, nazývaná tiež Panónska. Tiahne sa od Dunaja na východ až ku štátnym hraniciam. Jej osou je rieka Tisa. Kedysi predovšetkým barinaté a lesnaté stepi sa výrazne zmenili. Tisa a jej prítoky boli zregulované, bariny vysušené, prevažne dubové lesy vyrúbané a väčšina územia je dodnes obrábaná.

Na severozápade územia u hraníc so Slovenskom a Rakúskom leží úrodná Malá uhorská nížina, ktorej osou je rieka Rába. Najväčšie maďarské pohoria sú sústredené na severozápade. Obidve uhorské nížiny sú oddelené Zadunajským stredohorím. Z jeho masívov je najrozsiahlejší Bakoňský les s maximálnou výškou 704 m. Pri jeho úpätí leží najväčšie stredoeurópske jazero Balaton. K ďalším význačným masívom patrí Vértes, Geresce, Visegrád, a nad Budapešťou Budínske vrchy. Na severe Maďarska medzi Dunajom a Tisou sa tiahne pozdĺž slovenských hraníc Severomaďarské stredohorie, ktoré je väčšinou sopečného pôvodu. Najvyššia sopečná hora Kékes (1015 m) v pohorí Mátra je najvyšším bodom Maďarska. Smerom na východ sa dvíha pohorie Bükk a Zemplínske vrchy, nazývané tiež Tokaj.

Maďarsko je bohaté na povrchové vody. Najväčšou riekou je Dunaj, ktorý maďarským územím preteká 14% svojej dĺžky a v suchej a piesočnatej Veľkej uhorskej nížine stráca veľké množstvo vody. Druhou najväčšou riekou je Tisa. Maďarsko má tiež dve veľké jazerá. Balaton má rozlohu takmer 3-4 m. Postupne vysychá. V Malej uhorskej nížine presahuje z Rakúska Neziderské jazero asi štvrtinou svojej plochy. Na severe Maďarska je množstvo termálnych prameňov.

Maďarsko je teplá krajina, kde prevažuje kontinentálny režim podnebia s veľkými teplotnými výkyvmi medzi letom a zimou. Pôvodná step, na uhorských nížinách nazývaná puszta, bola väčšinou premenená na úrodné polia. Na území Maďarska sa nachádza takmer 800 chránených území, čo je asi 5% rozlohy krajiny. Najväčší je národný park Hortobágy (520 km2).

Poľnohospodárstvo a priemyselné odvetvia

Hospodársky potenciál Maďarska je silno závislý na jeho prírodných zdrojoch, medzi ktoré patrí predovšetkým kombinácia úrodnej pôdy a výhodné klimatické podmienky. Prosperujúce poľnohospodárstvo poskytuje obiloviny, cukrovú repu, zemiaky, slnečnicu, tabak, ovocie a zeleninu. Dlhú tradíciu má aj pestovanie vinnej révy v jedenástich historických vinárskych oblastiach, z ktorých je najznámejšia oblasť Tokaj.

Poľnohospodárske výrobky spracováva miestny potravinársky priemysel, ktorého najznámejšie produkty ako uhorská saláma a husacie pečienky sa dobre predávajú na zahraničných trhoch. Energetické a surovinové zdroje sú výrazne chudšie. Aj keď Maďarsko na svojom území ťaží ropu, zemný plyn, bauxit i rudy mangánu a zinku, nedarí sa mu pokryť domácu spotrebu.

Jadrová elektráreň v Pakse a niekoľko tepelných elektrární spaľuje dovážané palivá. V krajine sa rozvíjajú predovšetkým tie priemyselné odvetvia, ktoré nevyžadujú veľké množstvo surovín, ako textilný a farmaceutický priemysel, presné strojárenstvo, telekomunikácie a výroba motorových vozidiel.

Búrlivé dejiny

Dejiny krajiny siahajú až do obdobia pred tisíckou liet, kedy bol vytvorený prvý štát na území, ktoré z veľkej časti tvorilo rímsku provinciu Panóniu. Roku 896 vtrhli z ruských stepí do údolia Dunaja kočovní Uhri pod vedením legendárneho Arpáda, obsadili územie dnešného Maďarska a podnikali odtiaľ lúpežné prepady do západnej, južnej a juhovýchodnej Európy. Prvým uhorským kráľom sa stal Štefan (1000-38), ktorý sa obrátil na kresťanstvo a neskôr bol prehlásený za svätého.

Za dynastie Arpádovcov (1038-1301 ) sa kráľovstvo postupne rozširovalo. V 11. storočí bolo pripojené Slovensko a Sedmihradsko, v neskorších storočiach dochádzalo k personálnej únii s Dalmáciou, Českom a Poľskom. Sľubný rozvoj kráľovstva zastavil postup Turkov, ktorí v bitve pri Moháči r.1526 porazili uhorskú armádu. Krajina potom bola rozdelená medzi Osmanskú ríšu, ktorá 150 rokov ovládala Veľkú uhorskú nížinu, a Habsburgovcov, ktorí sa zmocnili severu a západu krajiny a r. 1687 Uhorsko ku svojej ríši pripojili.

Nasledoval rad protihabsburských povstaní. Ten vyvrcholil protirakúskou revolúciou, vedenou Lájošom Kossuthom, ktorá bola s ruskou pomocou r.1849 potlačená.R.1867 boli emancipačné snahy Maďarov konečne korunované úspechom- došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu a František Jozef I. bol korunovaný uhorským kráľom. Uhorsko sa stalo autonómnou časťou Rakúsko-Uhorska. Po 1. svetovej vojne sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo. Povojnový chaos vyniesol na jar r. 1919 nakrátko k moci komunistov.

Trianonskou dohodou stratilo Maďarsko 71% pôvodného územia a 62% obyvateľstva – zvyšok získali Československo (dnes už dve samostatné krajiny Slovensko a Česko), Rumunsko a Juhoslávia. V 30.rokoch sa Maďarsko dostalo pod nemecký vplyv a v 2. svetovej vojne bojovalo po boku Nemecka proti Sovietskemu zväzu. Po vojne sa krajina dostala do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu.

Vývoj po vojne

Hneď po vojne došlo k rozsiahlej poľnohospodárskej reforme a veľká časť priemyslu bola znárodnená. Parížska mierová zmluva z r.1947 potvrdila hranice z r.1938 a uložila Maďarsku platenie vojnových reparácií v celkovej výške 300 miliónov dolárov. V r. 1948 odstránili komunisti za podpory Sovietskeho zväzu z vlády demokraticky zvolené strany a chopili sa moci. Desiatky tisíc občanov bolo násilne presídlených alebo uväznených, mnoho ľudí bolo v inscenovaných procesoch odsúdených k smrti.

Násilný rozvoj ťažkého priemyslu a armády, kolektivizácia poľnohospodárstva a pochybné hospodárske rozhodnutia priviedli krajinu do hlbokej hospodárskej a spoločenskej krízy. Tá vyvrcholila 23. októbra 1956 povstaním obyvateľstva, znechutených desiatimi rokmi komunistickej diktatúry. Maďari požadovali stiahnutie sovietskych vojsk z krajiny, vystúpenie z Varšavskej zmluvy a konanie slobodných volieb. K povstaniu sa pripojili aj niektoré jednotky armády. Nový premiér Imre Nagy síce vyhlásil neutralitu, ale 4. novembra zasiahli sovietske vojská a povstanie bolo potlačené. Okolo 4 000osôb zahynulo v boji a ďalších 200 000 z krajiny ušlo. Stovky ľudí bolo popravených, tisíce ďalších bolo uväznených. Opäť bol nastolený komunistický režim a roľníci boli nútení vstupovať do družstiev. S podporou Sovietskeho zväzu bola sformovaná robotnícko-roľnícka vláda v čele s Jánosom Kádárom, ktorej sa darilo zaistiť hospodársky pokrok- Maďarsko sa stalo najlepšie prosperujúcou krajinou sovietskeho bloku.

V nasledujúcich rokoch sa začalo hospodárstvo pomaly liberalizovať a opäť bolo povolené súkromné podnikanie. Liberalizáciu hospodárstva však nesprevádzala liberalizácia politického systému. Až obdobie rokov 1988-89 po odstúpení Kádára r.1988, podniklo Maďarsko zásadné kroky k ustanoveniu parlamentnej demokracie rýchlym vznikom demokratických strán. Maďarsko sa tiež stalo prvou krajinou východného bloku, ktorá zodvihla železnú oponu. Maďari mohli vycestovať volne na Západ už od r. 1983.

R.1989 veľa východných Nemcov využilo Maďarsko ako prestupnú stanicu pri úteku na Západ. Zmenu politického systému umožnila aj situácia v Sovietskom zväze. Na jar r. 1990 sa konali prvé demokratické parlamentné voľby, v ktorých zvíťazili nekomunistické strany na čele s Maďarským demokratickým fórom. R.1991 odišli z krajiny sovietske vojská. Napriek víťazstvu Maďarskej socialistickej strany vo voľbách r. 1994 je nepochybné, že demokratické zmeny v Maďarsku sú nezvratné. Vo voľbách r.1998 sa spojili opozičné strany a víťazom sa stal pravicový Fidesz spolu s populistickou Maloroľníckou stranou.

Hospodárske a spoločenské zmeny

Politické zmeny so sebou priniesli i významné hospodárske a spoločenské zmeny, ktoré sú sprevádzané aj javmi predtým neobvyklými – vysokou nezamestnanosťou a infláciou. Podstatne sa zmenilo aj vlastníctvo. Komunisti po r. 1945 znárodnili kedysi prevážne súkromné vlastníctvo a až v 80. a najmä v 90. rokoch bol umožnený významnejší rozvoj súkromného podnikania. Po r. 1989 došlo k rýchlej privatizácii. Výhodné podmienky prilákali aj zahraničných investorov- z celkového objemu investícií do krajín východného bloku plynulo v r. 1991 do Maďarska 60%.

Dnes je v Maďarsku 60% súkromných podnikov, v poľnohospodárskom sektore dokonca 80%. Produktivita súkromných poľnohospodárskych podnikov je dnes o štvrtinu vyššia než podnikov štátnych a družstevných. Zmena systému priniesla i zmenu štruktúry hospodárstva. Dávno bolo prekonané heslo prvej päťročnice (1950-1954), keď si vytýčila úlohu zmeniť Maďarsko na krajinu „železa a ocele“. Väčšina nerentabilných podnikov ťažkého priemyslu ukončila po r. 1989 výrobu.

Geografické rozmiestnenie hospodárskych aktivít sa však nezmenilo, pretože sa nepodarilo obmedziť nadmerné sústredenie hospodárskej činnosti do hlavného mesta. Budapešť, ktorá sa rozkladá na obidvoch brehoch Dunaja, naďalej sústreďuje pätinu obyvateľstva krajiny a takmer tretinu všetkých pracovných príležitostí. Napriek trvalému nedostatku bytov sem prichádzajú za prácou obyvatelia z vidieka, nakoľko v celej krajine , s výnimkou Budapešti a niekoľko veľkých miest, ako Miškolc, Debrecen, Györ, Pécs, Szeged, Székesfehervár, je nedostatok pracovných príležitostí. Preto počet obyvateľov miest neustále rastie a vidiecka populácia rýchlo starne.

Medzi priority maďarskej vlády dnes patrí modernizácia dopravného systému, reforma zdravotníctva, vyššia podpora rozvoju školstva, vedy a kultúry, integrácia rómskej menšiny (1,4% obyvateľov) do spoločnosti, zníženie vysokej zadĺženosti a predovšetkým vstup do NATO a Európskej únie.

Copyright © 2010−2026, Svet-dovoleniek, travel agency