Krajiny sveta - cestovateľský sprievodca
informácie a rady pre cestovateľov
krajina, jej obyvateľstvo, história ...
možnosti dovolenky
turistické zaujímavosti a atrakcie
špecializované cestovné kancelárie
Krajiny sveta na mape
klikacia mapa sveta - výber dovolenky

EURÓPA


Európa Kolískou západnej civilizácie je územie Európy, ktoré je uvádzané ako jeden zo siedmich svetadielov. Európu ohraničujú Severný ľadový oceán, Atlantický oceán, Stredozemné a Čierne more a susedný svetadiel Ázia. Presný priebeh spoločnej hranice týchto dvoch svetadielov, ktoré tvoria jeden kontinent Euroáziu, je v niektorých úsekoch nejasný. Európske krajiny:
Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán
  • krajiny sveta
    • Afrika
    • Amerika
    • Ázia
    • Európa
    • Austrália a Oceánia

Rôzne zdroje a pohľady na členenie zemskej pevniny uvádzajú odlišné údaje o rozlohe a počte obyvateľov. Nejasnosť euro - ázijskej hranice, otázka začlenenia Grónska do Európy z hľadiska politického, ktoré však podľa geografického a geologického členenia patrí k severnej Amerike, ako aj množstvo podobne závislých území, ktoré sa často nachádzajú na inom kontinente či svetadiele ako materská krajina, ovplyvňujú údaje o rozlohe a obyvateľstve. Učebnice zemepisu uvádzajú rozlohu Európy 10 500 000 km ² (zahŕňa približne 2% zemského povrchu = pevnina + oceány, alebo 7% súše) s počtom asi 720 000 000 obyvateľov, čo predstavuje približne 10% podiel na svetovej populácii.

V moderných dejinách mali európske národy dominantné postavenie vo svetovom dianí takmer 4 storočia. Začiatkom 20. storočia vytlačili Európu do úzadia Spojené štáty americké. Dôvodom bola politická a národnostná roztrieštenosť Európy a deštrukcia takmer celého územia, kde sa odohrali hlavné boje oboch svetových vojen v prvej polovici dvadsiateho storočia s následným ideologickým rozdelením Európy železnou oponou.

Snahou Európy je získať svoje rozhodujúce postavenie, alebo aspoň udržať tempo s veľmocami, ktoré sa dostávajú do popredia, preto bol prelom storočí začiatkom intenzívnej európskej integrácie. Budovanie Európskej únie naďalej komplikujú ekonomická, politická a jazyková rôznorodosť a to aj u krajín, ktoré už sú súčasťou Európskej únie. Európania hovoria vyše 200 rôznymi jazykmi. Európske štáty sú obvykle založené na národných princípoch, navyše tu existujú oblasti ako Balkán alebo krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sú zdrojom alebo potenciálnou hrozbou závažných národnostných konfliktov.
Copyright © 2010−2026, Svet-dovoleniek, travel agency